Austin Darmawan | #40 |  | WASHU

gp avg hr rbi r sb
20 .333 - 1 3 1
  g ab r h 2b 3b hr rbi bb k sb cs avg obp slg
2013-14 20 6 3 2 - - - 1 - - 1 - .333 .333 .333
2014-15 49 171 42 59 4 1 - 17 16 9 23 3 .345 .403 .380
Total 69 177 45 61 4 1 - 18 16 9 24 3 .345 .401 .379